Geomehanička ispitivanja tla

Pored dosadašnjih ispitivanja betonskih proizvoda i agregata možemo da vršimo geomehanička ispitivanja tla koja služe za izradu izvještaja o geomehaničkim karakteristikama tla za potrebe izgradnje objekata, takođe u oblasti putne geomehanike, vršimo praćenje i kontrolna ispitivanja pri izvođenju saobraćajnica.

GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA TLA

Laboratorijska ispitivanja:

  • Određivanje fizičkih I mehaničkih parametara tla
  • Ispitivanje zbijenosti tla - Proktorov test (standardni i modifikovani)

Terenska ispitivanja:

  • Terenske gustine
  • Ispitivanje dinamičkom pločom
Granulometrijska analiza - Areometrisanje.
Ispitivanje dinamičkom pločom.
Proktorov test.
Uzorkovanje geomehanika.

Ispitivanje dinamičkom pločom

Dinamička ploča sa padajućim tegom koristi se za kontrolu nosivosti i zbijenosti tla nasutih materijala, prema Njemačkom standardu TP BF – Stb tačka B 8.3

Upotreba

Niskogradnja

Koristi se u niskogradnji za tekuća i kontrolna ispitivanja nasipa, prirodnog i nevezanog tla.

Kod izgradnje objekata

Kontrola temelja, temeljnih ploča, traka i sl.

Izgradnja hidrotehničkih objekata

Nasute brane, odbrambeni nasipi od poplava i drugo.

Fotografija.
Fotografija.

Laboratorija BPI je akreditovana od strane instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, za djelatnost ispitivanja građevinskih materijala (agregat, beton).

Registarski broj akreditacije LI-146-01.

Kontakt

BP INSTITUT
Institut za ispitivanje građevinskog materijala

Veliko Blaško, 78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 51 501-111;
Tel: + 387 65 530-539;
Tel: + 387 66 624-367;
Fax: + 387 51 501-788
E-mail: bp.institut@outlook.com

Prijavite se za naše novosti!

Galerija