Ispitivanje agregata

Agregat je jedna od osnovnih komponenti u građevinarstvu, koristi se za dobijanje raznih građevinskih materijala (betoni, mortovi, asfaltbetoni…). Opštu primjenu ima kod radova u niskogradnji u izgradnji puteva, željezničkih pruga i sl. Dobija se eksploatacijom i oplemenjivanjem mineralnih sirovina kao prirodni, drobljeni i miješani agregat. Kako kvalitet agregata utiče na mehaničku otpornost, stabilnost i trajnost betonskih, armiranobetonskih i drugih konstrukcija, potrebno je vršiti laboratorijska ispitivanja agregata u cilju ocjene zadovoljavanja kvaliteta.

Neka od svojstava koja podliježu ocjeni kvaliteta su: mineraloško-petrografski sastav, pritisna čvrstoća, postojanost na mraz, sadržaj sumpora i hlorida, gustina zrna, sadržaj gline, sadržaj trošnih-slabih zrna, sadržaj lakih čestica, otpornost na drobljenja i habanja, masa u rastresitom i zbijenom stanju, granulometrijski sastav sitnog i krupnog agregata, sadržaj sitnih čestica i modul finoće agregata i dr. Za svako od navedenih svojstava propisane su najmanje i/ili najveće dozvoljene vrijednosti.

Ispitivanje agregata.
Ispitivanje agregata.
Ispitivanje agregata.
Ispitivanje agregata.

Laboratorija BPI vrši usluge ispitivanja svojstava agregata u skladu sa zahtjevima Evropskih normi i to:

Kontrolna ispitivanja agregata – Agregati za beton (BAS EN 12620+A1:2009):

 • Ispitivanje opštih karakteristika agregata - Dio 3 : Postupak i terminoligija za pojednostavljeni petrografski opis (BAS EN 932-3/A1:2011)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata – Dio1 : Određivanje granulometrijskog sastava - Metoda prosijavanjem (BAS EN 933-1:2012)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata – Dio3 : Određivanje oblika zrna - Indeks pljosnatosti (BAS EN 933-3/A1:2011)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata – Dio 4 : Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (BAS EN 933-4:2011)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata – Dio 5 : Određivanje procentualnog udjela drobljenih i lomljenih zrna u krupnozrnom agregatu (BAS EN 933-5/A1:2011)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata - Dio 7: Određivanje sadržaja ljuske - Procenat ljuski u jezgrima agregata (BAS EN 933-7:2007)
 • Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata - Dio 8: Ocjenjivanje finoće - Ekvivalentan test sa pijeskom (BAS EN 933-8:2012)
 • Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata - Dio 9: Procjena sitnih čestica - (BAS EN 933-9+A1:2014)
 • Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata - Dio 1: Određivanje otpornosti prema habanju (BAS EN 1097-1:2012)
 • Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata - Dio 2: Metode određivanja otpornosti na drobljenje (BAS EN 1097-2:2007)
 • Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata - Dio 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode (BAS EN 1097-6:2014)
 • Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata – Dio 8: Određivanje vrijednosti poliranog kamena (BAS EN 1097-8:2014)
 • Ispitivanje termičkih i vremenskih uticaja na karakteristike agregata - Dio 1: Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje (BAS EN 1367-1:2009)
 • Ispitivanje termičkih i vremenskih uticaja na karakteristike agregata - Dio 2: Ispitivanje magnezijum-sulfatom (BAS EN 1367-2:2011)
 • Ispitivanja hemijskih svojstava agregata – Dio 1: Hemijske analize (BAS EN 1744-1:2010)

Fotografija.

Laboratorija BPI je akreditovana od strane instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, za djelatnost ispitivanja građevinskih materijala (agregat, beton).

Registarski broj akreditacije LI-146-01.

Kontakt

BP INSTITUT
Institut za ispitivanje građevinskog materijala

Veliko Blaško, 78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 51 501-111;
Tel: + 387 65 530-539;
Tel: + 387 66 624-367;
Fax: + 387 51 501-788
E-mail: bp.institut@outlook.com

Prijavite se za naše novosti!

Galerija