Ispitivanje betona

Beton je građevinski materijal koji se spravlja uglavnom od cementa, agregata (uglavnom šljunak i pijesak) i vode. Beton očvršćava poslije miješanja i ugrađivanja, usljed hemijskog procesa koji se naziva hidratacija. Voda reaguje sa cementom, koji očvršćava i tako povezuje ostale komponente u smjesi, tako da na kraju dobijamo tvrd „kameni“ materijal. Termin „beton“ u opštem slučaju označava širok spektar vještačkih građevinskih materijala kompozitnog tipa koji se dobijaju aglomeracijom zrna vrlo različitih tipova agregata. Aglomeracija podrazumijeva i primjenu određenih vezivnih supstanci. Imajući u vidu ovakvu definiciju, proizlazi da se načelno može govoriti o gips-betonu, kreč-betonu, betonu na bazi vodenog stakla, asfalt-betonu i drugim.

Najširu primjenu nesumnjivo imaju betoni kod kojih se kao vezivo koristi cement, i koje bi formalno trebalo zvati cement-betonima, ali je u praksi uobičajeno da se materijali ovog tipa nazivaju samo betonima. Beton je materijal koji se najviše koristi od svih vještačkih materijala na svijetu. Koristi se za pravljenje puteva, zgrada, temelja, mostova, „kamenih“ blokova itd. Da bi se beton ugradio u gore navedene objekte potrebno je da isti ispunjava zahtijevani kvalitet, zavisno od vrste objekta ili konstrukcije, prema tome potrebno je prije same ugradnje betona u konstrukciju izvršiti kontrolu kvaliteta istog. Proizvođači betona moraju konstantno vršiti kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona kako bi se potvrdila usklađenost svojstava istog.

Ispitivanje betona.
Ispitivanje betona.

Laboratorija BPI vrši usluge ispitivanja svojstava Betona u skladu sa zahtjevima Evropskih normi i to:

Kontrolna ispitivanja betona – Specifikacija, osobine, proizvodnja i usklađenost (BAS EN 206+A1:2018):

 • Ispitivanja svežeg betona - Dio 1 : Uzimanje uzoraka (BAS EN 12350-1:2010)
 • Ispitivanje svježeg betona – Dio 2 : Ispitivanje slijeganja (BAS EN 12350-2:2010)
 • Ispitivanje svježeg betona – Dio 4 : Stepen zbijenosti (BAS EN 12350-4:2010)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 5 : Ispitivanje rasprostiranja (BAS EN 12350-5:2003)
 • Ispitivanje svježeg betona – Dio 7: Sadržaj pora - Metode pod pritiskom (BAS EN 12350-7:2010)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 8: Samougrađujući beton - Ispitivanje rasprostiranja slijeganjem (ispitivanje viskoznosti ) (BAS EN 12350-8:2011)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 9 : Samougrađujući beton - Ispitivanje V - lijevkom ( ispitivanje viskoznosti ) (BAS EN 12350-9:2011)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 10 : Samougrađujući beton - Ispitivanje L - posudom (sposobnost zaobilaženja prepreka ) (BAS EN 12350:10:2011)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 11 : Samougrađujući beton - Ispitivanje segregacije prosijavanjem(BAS EN 12350-11:2011)
 • Ispitivanje svježeg betona - Dio 12 : Samougrađujući beton - Ispitivanje J - prstenom (sposobnost zaobilaženja prepreka ) (BAS EN 12350-12:2011)
 • Ispitivanje očvrslog betona - Dio 1 : Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (BAS EN 12390-1:2013)
 • Ispitivanje očvrslog betona - Dio 2 : Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće (BAS EN 12390-2:2003)
 • Ispitivanje očvrslog betona – Dio 3 : Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje (BAS EN 12390-3:2010)
 • Ispitivanje očvrslog betona – Dio 6: Čvrstoća na cjepanje uzoraka za ispitivanje (BAS EN 12390-6:2010)
 • Ispitivanje očvrslog betona – Dio 7: Zapreminska masa očvrslog betona (BAS EN 12390-7:2010)
 • Ispitivanje očvrslog betona – Dio 9: Otpornost na smrzavanje (BAS EN 12390-9:2003)

Fotografija.

Laboratorija BPI je akreditovana od strane instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, za djelatnost ispitivanja građevinskih materijala (agregat, beton).

Registarski broj akreditacije LI-146-01.

Kontakt

BP INSTITUT
Institut za ispitivanje građevinskog materijala

Veliko Blaško, 78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 51 501-111;
Tel: + 387 65 530-539;
Tel: + 387 66 624-367;
Fax: + 387 51 501-788
E-mail: bp.institut@outlook.com

Prijavite se za naše novosti!

Galerija